Teamcoaching MindSonar

Teamcoaching

Tegen welke uitdagingen loop je met je team aan? 

 • De sfeer en communicatie binnen het team is niet optimaal.
 • Het team werkt niet goed samen.
 • Er is onduidelijkheid over de doelen, visie en strategie wat onrust creëert.
 • Het team zit vast en je weet niet hoe nu verder.
 • De motivatie van je teamleden kan naar een hoger niveau.
 • Je vindt het lastig om met bepaalde teamleden om te gaan.
 • Er wordt als team niet goed gepresteerd.
 • Teams zijn gefuseerd en de samenwerking loopt nog wat stroef.
 • Elkaar beter leren kennen. 

Waarom deze training?

Teamtrainingen op een mooie locatie of heisessies op een prachtig landgoed. U kent het wel. Samen met collega’s werken aan verbetering en een volgende stap zetten. Het is gezellig en iedereen wordt geïnspireerd.

Echter, wat is er zo’n 6 maanden later zichtbaar veranderd op de werkvloer? Wat is het effect van alle volgeschreven flip-over papier? Veelal is het effect van het samenzijn in een inspirerende omgeving na enige tijd weggeëbd in de harde realiteit men komt weer terug in de vicieuze cirkel. De investering (een meerdaagse teamtraining in een deze is nou eenmaal niet gratis) wordt niet terugverdiend. Maar het was wel gezellig.

Wat is het probleem? De mensen die in de training zitten!
Te veel differentiatie, te veel gestelde doelen, te veel uiteenlopende leeftijdsfases, te veel verschillende individuele belangen. Te veel uiteenlopende motieven zijn funest voor een effectieve teamtraining. En zoals we weten mag elk motief er zijn.

Oplossing? Meten is weten!
Breng de denkstijlen van ieder individueel teamlid in kaart en meet de drijfveren, meet de veranderbereidheid (kan dat? Ja, dat kan!) en inventariseer het doorzettingsvermogen en de mate van aanwezige zelfreflectie.

Het menselijke denken gemeten

De één denkt in grote lijnen, de ander let op de details. De één is gericht op het bereiken van doelen, de ander op het oplossen van problemen. De één wil essenties en principes weten, de ander is bezig met praktijktoepassingen. De combinatie van dit soort denkgewoonten (metaprogramma’s) geeft een duidelijk beeld van hoe iemand denkt. MindSonar is een test die iemands manier van denken meet: een soort röntgenapparaat voor het denken. MindSonar meet niet wat iemand denkt, maar hoe iemand denkt.

Verander doorbraken in kansen

MindSonar analyseert wat een individu, een team of een organisatie beweegt. Want ook al onderschrijven mensen dezelfde waarden, als ze verschillende denkstijlen hebben, gaan ze totaal verschillend met die waarden om. Daarin liggen zowel bedreigingen als kansen. Denkstijlverschillen kunnen stimulansen of breekpunten zijn. Met MindSonar verandert u denkstijlverschillen van hindernissen in hulpbronnen.

Wat leert het team?

Integraal kijken naar eigen denkstijlen en denkstijlen van teamgenoten

  • Integraal kijken naar eigen effectiviteit
  • Diverse aspecten van samenwerken en teamwork vertalen naar een integraal teammodel
  • Onderkennen welke patronen versnellend en belemmerend werken
  • Taal te geven aan de onderstroom in het team/organisatie
  • Gebruiken van eenvoudige activerings vragen, om zo aan te sluiten bij de denkstijlen van de teamgenoten
  • Elkaar feedback geven en knelpunten constructief bespreken
  • Feedback vanuit de omgeving en het team gebruiken om effectiever te worden en de samenwerking in het team te versterken
  • Betere samenwerking door meer verbinding met elkaar.

Door deze sessies komt het team er meer en meer achter dat de echte rijkdom van teambuilding is dat vooroordelen opgeruimd worden. Zou het niet zo zijn dat in de teambuilding, doordat we onze collega’s in een totaal andere situatie leren kennen, vaak ontdekken dat ons vooroordelen niet kloppen? We krijgen van de andere een beter, juister oordeel op basis van de uitkomsten van de test en dit te bespreken als team. De onderstroom krijgt een stem!

Het recept voor het bereiken van de beste teamresultaten is:

 • Heldere doelen stellen
 • Samenwerking tussen medewerkers optimaliseren
 • Het creëren van een open, warme, maar ook competitieve sfeer
 • Het vergroten van de weerbaarheid van medewerkers
 • Eigenaarschap door alle teamleden

Wat doet MindSonar?

 • MindSonar denkstijlen, legt u vragen en keuzes voor. Zo zoekt het naar
 • patronen in hoe u denkt. Van die patronen maakt het grafieken en rapporten.

Wat wordt hier bedoeld met denken?

Met het woord ‘denken’ doelen we niet alleen op uw gedachten maar ook op wat u voelt en wat u doet. Denken, voelen en doen hangen in sterke mate met elkaar samen. Hoe u denkt bepaalt wat u opvalt en wat u ontgaat: uw denkstijl zet als het ware een filter voor wat u in uw omgeving ziet en hoort. Uw denkstijl bepaalt uw filters en uw filters versterken uw denkstijl. Deze wisselwerking tussen denken en waarnemen bepaalt wat u voelt. Die drie dingen samen (wat u denkt, wat u waarneemt en wat u voelt) bepalen op hun beurt hoe u in een gegeven situatie handelt.

Pluspunten

Wij hebben een groot aantal MindSonar-gebruikers en teams, gevraagd wat zij met name aan de methode waarderen.

Dit zijn de punten die zij noemen:

 • Snel, Een snelle methode om je manier van denken in kaart te brengen. En een snelle manier om een gesprek over kernpunten op gang te brengen.
 • Goede basis voor een gesprek, MindSonar biedt snel een goede basis om over de essenties van je functioneren te praten.
 • Waardevrije uitslag, Een metaprofiel is een neutrale, relatief waardevrije weergave van hoe je denkt.
 • Acceptatie, MindSonar roept minder weerstand op dan subjectieve inschattingen.
 • Focus op verandering, MindSonar richt de aandacht op mogelijke veranderingen als individu en als team.

Kortom

Niet iedereen denkt hetzelfde. Met MindSonar zorgen wij als teambuilder dat de verschillende denkstijlen in een groep succes en ontwikkeling opleveren in plaats van frustratie en vertraging. Als coach helpen wij de medewerkers om anders te gaan denken, zodat ze hun doelen bereiken en als adviseur maken wij meetbaar en inzichtelijk wat er nog schort aan de onderstroom van het team en/of de organisatie.

Als team betere samenwerking en betere resultaten? Teamtrainingen worden altijd op maat gemaakt en toegespitst op de specifieke behoeften binnen een organisatie of team. Aan samenwerking moet je samen werken!

Op naar nog beter samenwerken

Ben je op zoek naar een training of interventie die je helpt je team op het volgende niveau te brengen? Waarbij je gelijk als team het geleerde in de praktijk kunt brengen Kortom wil jij de samenwerking verbeteren of de resultaatgerichtheid vergroten? Kies dan voor een teamtraining van Leading Lean.

Ervaringen

Enkele concrete resultaten:

 • 78% van de deelnemers heeft een duidelijk beeld hoe ze als team hun rol en betekenis kunnen vergroten
 • 89% van de deelnemers geeft aan nu effectiever te kunnen zijn op het werk
 • 96% van de deelnemers geeft aan dat de onderlinge samenwerking sterk is verbeterd

Duur training locatie en prijs

Deze teamtraining wordt op maat aangeboden afhankelijk van de behoefte. Neem contact met ons op voor een passend voorstel.  Schrijf u dan vrijblijvend in

Agenda

In de agenda staan de reeds geplande data, staat jouw training er niet bij schrijf je vrijblijvend in en we nemen contact met je op om een datum te plannen.

BEKIJK ONZE AGENDA