de aanpak van leading lean

Succesvol veranderen = hoe dan WEL!

Wij geven medewerkers en leiders de tools en vaardigheden om gericht samen de bedrijfsprocessen te verbeteren. De organisatie kan op die manier efficiënter werken aan zijn strategische doelen. We richten ons daarbij op kleine verbeterstappen vanuit de teams gericht op de waardeketen. Daarnaast hebben wij vooral aandacht voor het gewenste gedrag en de houding van de medewerkers en leiders; een cruciale succesfactor. Zo borgen we de nieuwe werkwijze blijvend in alle lagen van de organisatie. Dit heeft al tot concrete verbeteringen geleid binnen diverse dienstverlenende bedrijven, zorg- en onderwijsinstellingen en overheden. 

Wij zien iedere dag dat werken met plezier zorgt voor tevreden klanten en betere bedrijfsresultaten. Stap dus even uit die alledaagse ratrace en neem weer de leiding. Ga dat doen wat echt nodig is en elimineer alle energie-, tijd- en geldverspillers. Zowel op persoonlijk vlak, als in de bedrijfsprocessen. Bekijk hieronder hoe wij aan de slag gaan in jouw organisatie.

Onze aanpak is:

 

  • Iteratief, praktisch, mensgericht en data gedreven.
  • Integraal met een scherp oog voor de zachte kant.
  • Intensief vaardigheden opbouwen zodat continu verbeteren echt beklijft.

Voordoen

We starten met een 2-daagse Lean QuickScan, dit is een mooi startpunt voor het betrekken van alle niveaus in de organisatie bij de Lean Implementatie. Daarnaast volgen de betrokken medewerkers een basistraining klassikaal of online. Zodat ze leren zien waar de verbeteringen per team en in de organisatie liggen en duidelijk zien waar de grootste verbeterpotentie is.

Samen doen

Samen werken wij met de leiders en medewerkers, om het verbeterpotentieel te verzilveren. En zetten wij onze best practices in om de leiders en de medewerkers op te leiden tijdens de implementatie. Wij kijken samen wat past. Waarbij feedback en (zelf)reflectie centraal staan: “stralend falen”. Het resultaat is dat de leiders en medewerkers de kennis en vaardigheden hebben om zelfkritisch een eenvoudige Lean implementatie te begeleiden en succesvol af te ronden.

zelf doen

De leiders en medewerkers zijn zelf instaat om het verbeterpotentieel te verzilveren en zijn zich bewust van het in zetten van de juiste tool op het juiste moment. In deze fase worden ze vooral gecoacht op het verder ontwikkelen van de Lean vaardigheden en het veranderproces.

Succesvolle verandering begint bij de juiste Mindset van Leiders en Medewerkers. Organisaties met duidelijke doelen, continu verbetercultuur en positieve Mindset (wat kan er WEL!) doorbreken deze vicieuze cirkel en zijn in staat te groeien in deze snel veranderende omgeving.

succesvol veranderen

van lijden naar leiden

Titel gelezen? Dat dus. We zien het veel te vaak. De organisatie én de mensen lijden onder extreme werkdruk, vermoeidheid en ziekte. Dat moet anders. Het kán anders! Wij helpen organisaties en hun medewerkers inzien dat lijden niet nodig is, dat het omgezet kan worden naar leiden. Naar persoonlijk leiderschap, goed leidinggeven en een organisatie die leidend is in de markt.

In een tijd waarin verandering de enige constante is en mensen onder enorme werkdruk staan (stress is de #nr 1 klacht in organisaties) hebben we leiders nodig:

  • Leiders met visie
  • Leiders die de juiste dingen doen
  • Leiders die in staat zijn te inspireren, waardoor mensen mee bewegen

Daarom hebben we mensen nodig die klaar zijn om in hun organisatie écht het verschil te maken. Die verandering willen faciliteren door zichzelf te ontwikkelen.

Inspirerend leiderschap en teamontwikkeling

Om ervoor te zorgen dat ineffectieve patronen in organisaties stukje bij beetje worden doorbroken, van `lijden naar `leiden’ is inspirerend leiderschap en teamontwikkeling nodig. Want het is voor medewerkers veel gemakkelijker om iets nieuws te doen als ze geïnspireerd zijn en in een stimulerende omgeving werken.

Continu verbeteren en positief denken

Hierbij is continu verbeteren en positief denken een must. Dit is een vaardigheid die je kunt aanleren en stimuleren. Door continu verbeteren te stimuleren leren de medewerkers flexibel om te gaan met problemen en uitdagingen. Ze worden opgeleid om zich te focussen op het elimineren van grondoorzaken, wegnemen van verspillingen en te denken in mogelijkheden en kansen voor de Klant. Wat kan er wel! 

Méér energie, méér plezier, méér productiviteit

Als een organisatie laat zien dat het grootse kapitaal de medewerkers zijn, kunnen veranderingsprocessen naast noodzakelijk, ook nog eens inspirerend voor medewerkers zijn. En dit leid weer tot méér energie, méér plezier, méér productiviteit. 

Wilt u meer weten over het opzetten en begeleiden van een Lean veranderingsproces of onze Lean Six Sigma trainingen? Bekijk dan onze trainingen of maak een vrijblijvende afspraak met ons.

Leid jezelf

Jij bent degene die het rad kan stoppen. Leer anders kijken naar je werk en persoonlijk leiderschap te nemen over je eigen effectiviteit & werkplezier afgestemd op de organisatiedoelen. 

Leid de ander

Onderzoek gezamenlijk welke patronen & processen versnellend (leiden) en belemmerend (lijden) werken. Zoek gezamenlijk met het team het achterliggende probleem en ga opzoek naar de oplossing.

Leid de organisatie

Succesvolle leiders motiveren en inspireren medewerkers. Ze verbinden en zorgen voor afstemming tussen organisatiedoelen en medewerker doelen om zo een succesvolle toekomst en een betekenisvolle organisatie te creëren.

Ben je benieuwd naar de mensen achter Leading Lean? Leer ons beter kennen →